Pamięta‑Borkowska, J. (2021). „Przekład jako doświadczenie obcego” w kontekście przekładów literatury fantasy. Między Oryginałem a Przekładem, 22(2(28), 73–87. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.28.06