Gołek‑Sepetliewa, D. (2021). Hadżi Dimityr Christo Botewa – obce elementy kulturowe w polskich przekładach. Między Oryginałem a Przekładem, 22(2(28), 107–121. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.28.08