Adamowicz‑Pośpiech, A. (2021). Dialekt, idiolekt i lapsolekt w tłumaczeniu. Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(29), 9–21. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.02