Adamowicz‑Pośpiech, A. (2015). Dialekt, idiolekt i lapsolekt w tłumaczeniu. Między Oryginałem a Przekładem, 21(3/29), 9–21. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.02