Mitura, M. (2021). Stylizacja na dziewięćdziesiąt dziewięć sposobów: Raymond Queneau według Jana Gondowicza. Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(29), 23–34. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.03