Bednarczyk, A. (2021). Idiolekt w przekładzie. Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(29), 55–68. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.05