Pytlak, M. (2015). Tłumacz między idiolektami: Kilka uwag na temat dylematów towarzyszących przekładowi mowy postaci operowych. Między Oryginałem a Przekładem, 21(3/29), 85–95. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.07