Muszyńska‑Andrejczyk, A. (2021). Mozartowski Don Giovanni – przegląd wybranych przekładów librett i kwestia stylizacji. Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(29), 97–105. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.29.08