Jastrzębska, A., & Chrobak, M. (2015). Przedmowa. Między Oryginałem a Przekładem, 21(4/30), 7–8. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.01