Czubińska, M. (2015). Stylizacja na język potoczny w tłumaczeniu kanadyjskiej dramaturgii mniejszościowej na przykładzie polskiej wersji sztuki La Défaite Georges’a Bugneta. Między Oryginałem a Przekładem, 21(4(30), 9–23. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.02