Chrobak, M. (2015). O zdrobnieniach w twórczości Maria Vargasa Llosy słóweczek kilka. Między Oryginałem a Przekładem, 21(4/30), 41–54. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.04