Białek, E. (2015). Słów kilka o kolokwializacji w oryginale i przekładzie. Między Oryginałem a Przekładem, 21(4(30), 55–68. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.05 (Original work published July 22, 2021)