Manasterska‑Wiącek, E. (2015). Od stylizacji do błędu w przekładzie. Między Oryginałem a Przekładem, 21(4(30), 69–88. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.06