Gonigroszek, D. (2015). Analiza kognitywna zmian stylistycznych w przekładzie Perły Johna Steinbecka. Między Oryginałem a Przekładem, 21(4(30), 89–105. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.07