Salmeri, C. (2015). Problem stylizacji w tłumaczeniu dzieł Witolda Gombrowicza: Przegląd badań nad angielskimi i włoskimi przekładami. Między Oryginałem a Przekładem, 21(4(30), 139–152. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.10