Brzozowski, J. (2015). Czy wolno nie stylizować?. Między Oryginałem a Przekładem, 21(4(30), 165–177. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.30.12