Chrobak, M., & Górnikiewicz, J. (2014). Od Redakcji. Między Oryginałem a Przekładem, 20(3/25), 7–8. https://doi.org/10.12797/MOaP.20.2014.25.01