Bednarczyk, A. (2013). Dydaktyka przekładu na studiach filologicznych – ideały, marketing, potrzeby rynku?. Między Oryginałem a Przekładem, 19(1/2(19/20), 11–22. https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.02