Sułkowska, M. (2013). Kształcenie tłumaczy w zakresie frazeotranslacji. Między Oryginałem a Przekładem, 19(1/2(19/20), 39–46. https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.19-20.04