Michałowski, P. (2013). Raport MAK a dydaktyka przekładu tekstów specjalistycznych. Między Oryginałem a Przekładem, 19(3/21), 83–92. https://doi.org/10.12797/MOaP.19.2013.21.05