Gumul, E. (2021). O metodzie badawczej zapożyczonej z psychologii, czyli jak zaprojektować i przeprowadzić badanie za pomocą metody protokołów retrospektywnych w tłumaczeniu symultanicznym. Między Oryginałem a Przekładem, 26(4 (50), 31–54. https://doi.org/10.12797/10.12797/MOaP.26.2020.50.02