Kruk-Junger, K. (2021). Kompetencje miękkie tłumacza w ujęciu interdyscyplinarnym. Między Oryginałem a Przekładem, 26(4 (50), 55–72. https://doi.org/10.12797/MOaP.26.2020.50.03