Kaźmierczak, M. (2020). Obraz Francji w wybranych rosyjskich przekładach "A Sentimental Journey" Sterne’a. Między Oryginałem a Przekładem, 26(4 (50), 113–134. https://doi.org/10.12797/MOaP.26.2020.50.06