Warmuzińska-Rogóż, J. (2018). Od przekładu do twórczości, czyli o quebeckich feministkach, anglokanadyjskich tłumaczkach i przekładowym continuum. Między Oryginałem a Przekładem, 24(2 (40), 65–77. https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.40.04