Dziwisz, M. . (2021). „I tu leży wampir pogrzebany” – powiedzenia, przysłowia, frazeologizmy w przekładach wybranych utworów Andrzeja Sapkowskiego na język rosyjski. Między Oryginałem a Przekładem, 27(1 (51), 11–26. https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.51.01