Łapiński, P. . (2021). Wespół w zespół: Czynnik ludzki jako element francuskiego triumfu Zygmunta Miłoszewskiego. Między Oryginałem a Przekładem, 27(1 (51), 53–66. https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.51.03