Manasterska-Wiącek, E. . (2021). O wyzwaniach, przed jakimi staje tłumacz literatury dla dzieci. Między Oryginałem a Przekładem, 27(1 (51), 67–85. https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.51.04