Mitura, M. . (2021). Powtórzenie w oryginale, powtórzenie w przekładzie: Uwagi o zjawisku repetycji na materiale "Dukli" Andrzeja Stasiuka i jej wersji francuskiej. Między Oryginałem a Przekładem, 27(1 (51), 87–108. https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.51.05