Warmuzińska-Rogóż, J. . (2021). Gdy autorka staje się tłumaczką, a tłumaczka autorką: "Le désert mauve" Nicole Brossard w przekładzie Susanne de Lotbinière-Harwood. Między Oryginałem a Przekładem, 27(1 (51), 109–124. https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.51.06