Zalewska-Jura, H. . (2021). Sekret Chloris, czyli o greckich antroponimach w "Pieśniach" Horacego. Między Oryginałem a Przekładem, 27(1 (51), 125–138. https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.51.07