Tanuszewska, L. (2021). Słownictwo specjalistyczne w prozie Olgi Tokarczuk jako wyzwanie translatorskie. Między Oryginałem a Przekładem, 27(2 (52), 135–143. https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.52.07