Rizzi, G. (2021). African and Rwandan Translations of the Bible. Między Oryginałem a Przekładem, 27(3(53), 85–102. https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.53.05