de Regt, L. J. . (2021). Translating Biblical Poetry as Poetry. Między Oryginałem a Przekładem, 27(3(53), 103–116. https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.53.06