Wstęp. (2021). Między Oryginałem a Przekładem, 27(4(54), 7. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/3972