Skibińska, E., Paprocka, N., & Solová, R. . (2022). Introduction. Między Oryginałem a Przekładem, 28(2(56), 9–10. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/4574