Skibińska, E., Paprocka, N., & Solová, R. (2022). Wstęp. Między Oryginałem a Przekładem, 28(3(57), 7–8. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/4645