Skibińska, E. ., Paprocka, N., & Solová, R. (2022). Introduction. Między Oryginałem a Przekładem, 28(3(57), 9–10. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/4646