Rucińska, A. « R. ». (2022). Traductrice amoureuse ? La correspondance Guze–Camus. Między Oryginałem a Przekładem, 28(3(57), 45–57. https://doi.org/10.12797/MOaP.28.2022.57.03