Solová, R. . (2022). „Przyjaciele polskich książek” i „słudzy doskonałości”: Sylwetki tłumaczy w miesięczniku Polska (1970-1981). Między Oryginałem a Przekładem, 28(3(57), 59–77. https://doi.org/10.12797/MOaP.28.2022.57.04