Sonnenberg-Musiał, K. (2022). Z japońskiej perspektywy: O wpływach zachodnich w opowiadaniach Rintarō Moriego (Ōgaia). Między Oryginałem a Przekładem, 28(4/58), 127–139. https://doi.org/10.12797/MOaP.28.2022.58.06