Majtczak, T. (2022). Kilka uwag o japońskim przekładzie Pieśni o zamordowanym żydowskim narodzie Jicchoka Kacenelsona. Między Oryginałem a Przekładem, 28(4(58), 141–155. https://doi.org/10.12797/MOaP.28.2022.58.07