Hejwowski, K., & Szczęsny, A. (2017). Przedmowa. Między Oryginałem a Przekładem, 23(3 (37), 7. https://doi.org/10.12797/MOaP.23.2017.37.00