Kubaszczyk, J. (2017). Uschematyzowane wyglądy w teorii dzieła literackiego Romana Ingardena z perspektywy przekładu. Między Oryginałem a Przekładem, 23(3 (37), 9–25. https://doi.org/10.12797/MOaP.23.2017.37.01