Lewicki, R. (2023). O precyzji pojęć przekładoznawczych. Między Oryginałem a Przekładem, 29(1/59), 9–22. https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.59.01