Bukowski, P. de B. (2023). Między słowem a obrazem: O okładkach Jana Bukowskiego jako przekładach intersemiotycznych. Między Oryginałem a Przekładem, 29(1(59), 63–92. https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.59.04