Warmuzińska-Rogóż, J. (2023). Tłumaczki i ich przekłady – różnorodność ról w kontekście kanadyjskim: Przykład Lori Saint-Martin. Między Oryginałem a Przekładem, 29(1/59), 107–126. https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.59.06