Brzozowski, J., & Chrobak, M. (2023). Avis au lecteur. Między Oryginałem a Przekładem, 29(3/61), 7–8. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/5256