Rędzioch-Korkuz, A. (2023). Wokół kluczowych pojęć przekładoznawstwa – tekst wczoraj i dziś. Między Oryginałem a Przekładem, 29(4/62), 9–24. https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.62.01