Dębska, K. (2023). O możliwościach „nowej” historii przekładu na przykładzie kilku dziewiętnastowiecznych tłumaczeń. Między Oryginałem a Przekładem, 29(4/62), 69–88. https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.62.04