Matuszko, K. (2023). (Nie)zbędność zmian – serialowe adaptacje komiksów w perspektywie przekładu kulturowego (na przykładzie Sandmana i Wednesday). Między Oryginałem a Przekładem, 29(4/62), 145–161. https://doi.org/10.12797/MOaP.29.2023.62.08