10 wykładów na 50-lecie – komunikat poświęcony wydarzeniu naukowemu z prezentacją streszczeń wykładów dziesięciorga prelegentów. (2023). Między Oryginałem a Przekładem, 29(4/62), 165–170. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/5527